Järnboden, målad av Olle Almgreen på 40-talet


I husets hjärta förvarades järnet


Järnboden 1982

HARGS BRUK och JÄRNBODEN - kort historik

Egendomen skapades på 1630-talet av landshövding Hans Kyle. Gustaf Otto Stenbock köpte gården 1668 och fick fyra år senare privilegiet att anlägga ett järnbruk. Malmen till Hargs Bruk togs från Dannemora och Björsta gruvor. Masugnarna var förlagda till Stockby nära Harg (fram till 1700-talets mitt),till Bennebol i Bladåker (från 1680-talet till 1884) och till Hillevik i Gästrikland (från 1752). I Harg bearbetades tackjärnet till stångjärn med vallonsmidesmetoden.

År 1719 härjades hela Harg av den ryska flottan vars galärer gled in mot stranden vid Järnboden den 14 juli. Dessa oönskade gäster lyckades bränna allt i sin väg utom kyrkan.

Erik Oxenstierna köpte bruket 1730 och började återuppbyggandet. Två vallonsmideshammare och ett tegelbruk restes 1736.

Hela den nya bruksmiljön återuppbyggdes efter den gamla planen med till stor del än i dag välbevarade arbetarbostäder längs raka linjer vid övre bruksgatan och vid Nerhammaren.
Herrgården med flygel, intilliggande stall m.m. uppfördes av Carl Oxenstierna på 1760-talet efter ritningar av Elias Kessler. 1756 blev bruket med tillhörande egendomar en fideikommiss och ärvdes därefter i sin helhet av den äldsta sonen/dottern.

Vallonsmedjorna har välbevarad exteriör och den övre smedjan vid väg 76 har såväl härdar som blåsbälg kvar. Vid Nedre hammaren står stenrester av den senast uppförda vallonsmedjan kvar samt en lancashiresmedja som tillkom 1905.

I början av 1920-talet upphörde järnhanteringen och skogsbruket tog över. Sågverksdrift med hyvleri och sågvaruproduktion pågick under åren 1920 - 1962. Mycket av produktionen lastades ombord på pråmar vid Järnboden. De sista pråmarna skymtar ännu som vrak vid stranden nedanför Järnbodens stenkaj.

Harg tillhörde familjen Oxenstierna fram till 1855 då bruket övergick till släkten Beck-Friis ägo genom Ebba Oxenstiernas giftermål med friherre och hovmarskalk Joachim Tawast Beck-Friis.

Om Järnboden

som ligger sydost om Hargs bruk och är en femvånings stenbyggnad från 1758, uppförd av brukets dåvarande byggmästare Raphael Clason Pousette. I dess nedre våningar magasinerades stångjärnet innan det skeppades till järnvågen i Stockholm. I de övre våningarna förvarades säd och andra varor som anskaffades utifrån. Fartygstrafiken till och från viken var under flera hundra år livlig.

De två långsmala gluggar på framsidan av huset användes för att skjuta in stångjärnet in i lagerrummet som vi idag använder som ett utmärkt rum för skulptur-och glaskonst.

I viken ligger än i dag sjunkna pråmar som användes för virkestransporter från brukets sågverk ända fram till 1960-talet. Tyvärr gör landhöjningarna sedan 1700-talet att det är svårt att ankra vid Järnboden med större båtar.

30 år med konsten - utställningsverksamhet sedan 1982

Initiativtagare till att använda Järnboden som utställningslokal var konstnären Pieter de Groot Boersma som tillsammans med sina kultur- och konstintresserade vänner gjorde i ordning våningsplan efter våningsplan för att inledningsvis visa konst med lokal anknytning.

Vi är glada och tacksamma för dessa entusiasters engagemang och idoga arbete med skrapor och penslar. Lokalen var klar för att invigas med en sommarutställning 1982.

Konstverksamhetens 25-årsjubileum firades 2007 bl.a. med en omfattande minnesutställning över Pieters expressiva konstnärskap.

Sedan 2004 har Mai Lundell drivit verksamheten som omfattar konst, konsthantverk, kulturkafé och kulturprogram för olika åldrar.

Verksamheten drivs med starkt engagemang för konsten och konstskapare men i princip utan stöd av offentliga medel - därför har vi en liten entréavgift 40:- till utställningarna.

Nyfiken på vilka som ställt ut under åren? Länk till utställningshistorik 1982 - 2011 som pdf.

Kuriosa

Det finns fortfarande en del äldre utställningsaffischer att köpa 20:- /st!

Järnboden i HargHargs Bruk742 95 Hargshamn Telesvar/info +46 173 - 200 63Mobil +46 73 - 507 74 37 maria(at)roslagbar.se